Bli medlem hos oss

 

Så här blir du medlem:
Gå till SBR:s hemsida och via fliken Ny medlem registrera dina personuppgifter, välj lokalförening (Farsta Södertörns Biodlareförening) och betala medlemskapet direkt.
Avgiften gäller från det datum du betalar till kalenderårets slut.
Nya medlemmar har samma rättigheter och skyldigheter som
fullbetalande medlemmar.

Det innebär bl.a. att du:
kan delta i SBR:s verksamhet lokalt, regionalt och centralt
är försäkrad vid sammankomster arrangerade inom SBR
får Bitidningen
har tillgång till hjälp och råd i biodlingsfrågor
kan handla till medlemspris i Bibutiken
kan försäkra dina bisamhällen till en låg kostnad
kan prenumerera på vissa utländska bitidningar via förbundet (och slippa bankavgifter)
får prenumerera på de nordiska bitidningarna till reducerat pris
kan köpa SBR:s välkända etikett (när din honung är bedömd och godkänd)
får köpa rätten till fem stycken EAN-koder